ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

/ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Περιγραφή

Ερευνητικό σεμινάριο. Με οδηγητικό νήμα πρόσφατες θεωρητικές μελέτες που έχουν αναδείξει τη σημασία των υλικών αντικειμένων στην πολιτισμική ζωή μιας κοινωνίας καθώς και τις σύνθετες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στον αρχαιολογικό λόγο και τις εθνικές ιδεολογίες θα εξετάσουμε λογοτεχνικά κείμενα στα οποία τα αρχαία υλικά διαδραματίζουν κεντρικό σημασιακό ρόλο. Θα διερευνηθούν θέματα όπως: η εμψύχωση των αρχαιοτήτων, οι σχέσεις λογοτεχνικού και αρχαιολογικού λόγου στη διαμόρφωση, η αρχαιολογική συγκρότηση της λογοτεχνικής γραφής.  Ερευνητική διερεύνηση θεμάτων και κειμένων από μέρους των φοιτητών. (B΄ εξάμηνο μεταπτυχιακού κύκλου 2014-2016).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-11-18T15:23:11+00:00 Ιούνιος 15th, 2016|