Περιγραφή

Ερευνητικό σεμινάριο. Με οδηγητικό νήμα πρόσφατες θεωρητικές μελέτες που έχουν αναδείξει τη σημασία των υλικών αντικειμένων στην πολιτισμική ζωή μιας κοινωνίας καθώς και τις σύνθετες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στον αρχαιολογικό λόγο και τις εθνικές ιδεολογίες θα εξετάσουμε λογοτεχνικά κείμενα στα οποία τα αρχαία υλικά διαδραματίζουν κεντρικό σημασιακό ρόλο. Θα διερευνηθούν θέματα όπως: η εμψύχωση των αρχαιοτήτων, οι σχέσεις λογοτεχνικού και αρχαιολογικού λόγου, οι πολιτικές του αρχαιολογικού λόγου, η αρχαιολογική συγκρότηση της λογοτεχνικής γραφής.  Συζήτηση κριτικών κειμένων και ερμηνευτική ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων. (Προφορικές παρουσιάσεις εργασιών. Εκπόνηση σύντομης ερευνητικής εργασίας.)

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: MALT_B201
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT2078/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: