Περιγραφή

Περιεχόμενο: Διαδικασίες σχηματισμού λέξεων: Παραγωγή λέξεων, σύνθεση, κανόνες και αρχές, περιορισμοί στη διαδικασία σχηματισμού λέξεων, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαδικασιών σχηματισμού λέξεων, Μορφολογία και Γραμματική: θεωρίες σχηματισμού λέξεων, σύγκριση θεωριών και διαγλωσσικών φαινομένων, η θέση της μορφολογίας στη γραμματική. Ως προαπαιτούμενο θεωρείται το μάθημα Μορφολογία του 5ου εξ.

Δομή μαθήματος: Η παράδοση του μαθήματος συνοδεύεται από ασκήσεις, τις οποίες καλούνται να λύσουν οι φοιτητές, και υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class, στην οποία οι φοιτητές μπορούν να βρουν υλικό σχετικό με το μάθημα και συμπληρωματικό υλικό για περαιτέρω εμβάθυνση και εξάσκηση στις έννοιες που εξετάζονται. H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Λαμβάνεται υπ’όψιν και η απόδοση των φοιτητών στις ασκήσεις, η οποία βαθμολογείται με 2 μονάδες, και συνυπολογίζεται στο σύνολο της τελικής βαθμολόγησης του μαθήματος με 10 μονάδες (άριστα).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 4.5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα: