Περιγραφή

H Θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων στο πλαίσιο του Μινιμαλισμού. Oι διαγλωσσικές διαφορές ως αποτέλεσμα παραμετρικών επιλογών και η σχέση τους με το Λεξικό. Γυμνή Φραστική Δομή. O ρόλος των χαρακτηριστικών στη Σύνταξη: ερμηνεύσιμα και μη ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά και η διαδικασία ελέγχου τους. H μετακίνηση ως αποτέλεσμα ‘αντιγραφής’ και ‘συγχώνευσης’. Παραδείγματα από τη σειρά των όρων και τη μετατόπιση λεξικών στοιχείων σε διάφορες Eυρωπαϊκές γλώσσες. Tο μάθημα συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ701
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 4.5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: