ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι: Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

/ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι: Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

Περιγραφή

Εξετάζεται αναλυτικά το μεταφραστικό έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.  Σύντομη εισαγωγή σε θεωρίες της μετάφρασης. Συστηματική αντιπαραβολή των παπαδιαμαντικών μεταφράσεων με τα κείμενα – πηγές τους όσον αφορά το είδος, την υφολογική λειτουργία και ζητήματα  γλωσσικής εκφοράς.  Εξακρίβωση και ταυτοποίηση διακειμένων στο πρωτότυπο και τη μετάφραση. Επιλογές και μεταφραστικές πρακτικές του Παπαδιαμάντη.  Η σχέση του μεταφραστικού με το μυθοπλασιακό έργο του Παπαδιαμάντη. (Α΄ εξάμηνο 2012-2013).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: LIT1823
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: LIT1823

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-11-07T17:16:38+00:00 Μάιος 4th, 2017|