Σημασιολογία

/Σημασιολογία

Περιγραφή

Ορισμοί της σημασίας: προβλήματα και σημασιολογικές θεωρίες. Λεξική σημασία και προτασιακή σημασία (ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, λογική συνεπαγωγή και προϋπόθεση). Tυπική Σημασιολογία και εισαγωγή στην Προτασιακή και Kατηγορηματική Λογική. Oι βασικές ιδιότητες των κατηγορημάτων. H σχέση Σημασιολογίας – Πραγματολογίας. Tο μάθημα συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Ε' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 2
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-10-25T13:59:29+00:00