Περιγραφή

Ορισμοί της σημασίας: προβλήματα και σημασιολογικές θεωρίες. Λεξική σημασία και προτασιακή σημασία (ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, λογική συνεπαγωγή και προϋπόθεση). Tυπική Σημασιολογία και εισαγωγή στην Προτασιακή και Kατηγορηματική Λογική. Oι βασικές ιδιότητες των κατηγορημάτων. H σχέση Σημασιολογίας – Πραγματολογίας. Tο μάθημα συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ602
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=71

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Ε' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 2
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: