Συντακτική θεωρία και διαγλωσσικές διαφορές (ΠΜΣ)

/Συντακτική θεωρία και διαγλωσσικές διαφορές (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Πλήρης εισαγωγή στη συντακτική ανάλυση με βάση το πρότυπο των Αρχών και Παραμέτρων της Γενετικής Γραμματικής (στο πλαίσιο του Μινιμαλιστικού Προγράμματος). Η σύνταξη ως υπολογιστικό σύστημα, η σχέση της με το λεξικό και τα σημεία διεπαφής/διασύνδεσης με τη λογική και τη φωνητική μορφή (σημασιολογία και μορφολογία). Συγκριτική προσέγγιση με έμφαση σε δεδομένα από διάφορες γλώσσες (παραμετροποίηση). Επιμέρους θέματα: φραστική δομή και Συγχώνευση, το λεξικό και η δομή ορισμάτων, κενά ορίσματα, αναφορικά στοιχεία, η μετακίνηση ως συγχώνευση και αντιγραφή.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 0 Μονάδες: 10

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-10-25T13:59:28+00:00 Ιούνιος 14th, 2016|