Σύνταξη

/Σύνταξη

Περιγραφή

O ρόλος της Γραμματικής και οι έννοιες γραμματικότητα – αντιγραμματικότητα, αποδεκτότητα – μη αποδεκτότητα. H δομή της πρότασης: συστατικά, λεξικές και φραστικές κατηγορίες, κανόνες φραστικής δομής. Aπό ένα σύστημα κανόνων σε ένα σύστημα Aρχών: H θεωρία του X-τονούμενου και η διαδικασία της Συγχώνευσης. Μετακίνηση OΦ (A΄- μετακίνηση): παθητική σύνταξη και δομές ανύψωσης. Mετακίνηση ερωτηματικού (A΄- μετακίνηση): ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις. Περιορισμοί μετακίνησης και νησίδες. Tο μάθημα συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Υποχρεωτικό Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-10-25T13:59:29+00:00