Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών

/Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στη γνωριμία με τη βυζαντινή λογοτεχνική και γραμματειακή παραγωγή του ενδέκατου και δωδέκατου αιώνα και την κατανόηση της πολιτισμικής άνθησης που παρα¬τηρείται στις τελευταίες δεκαετίες της Μακεδονικής δυναστείας με κυρίαρχη προσωπικότητα τον Μιχαήλ Ψελλό καθώς και κατά τις δυναστείες των Κομνηνών και των Αγγέλων (1081-1204). Θα αναγνωσθούν εκλογές από ποικίλα κείμενα, κυρίως ιστοριογραφικά, ποιητικά, φιλολογικά και μυθιστορήματα.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής, Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-16T14:33:33+00:00 Αύγουστος 2nd, 2016|