Βυζαντινή Ιστορία

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει εποπτεία της ιστορίας του βυζαντινού κράτους από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μ. Κωνσταντίνο μέχρι την πτώση της το 1453. Εξετάζονται επίσης οι πολιτειακοί θεσμοί, οι κοινωνικές δομές και η οικονομία σε κάθε περίοδο της βυζαντινής ιστορίας. Έμφαση δίνεται στις πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις του Βυζαντίου με άλλους λαούς της Δύσης και της Ανατολής και με τον Σλαβικό κόσμο.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ305
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1873/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικής Παιδείας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-11T10:07:54+00:00