Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II: 19ος – 20ός αι. (ΠΜΣ)

/Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II: 19ος – 20ός αι. (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες που στο παρελθόν (και, σε μικρότερο βαθμό, ακόμη και σήμερα) συνδέθηκαν με το κωμικό, όπως η σάτιρα, η ειρωνεία, η παρωδία και το χιούμορ. Οι έννοιες αυτές, αν και συχνά συνεργάζονται και γι’ αυτό συγχέονται, συνιστούν όρους της κριτικής και της θεωρίας της λογοτεχνίας, διακριτούς και αυτόνομους. Στόχος του μαθήματος είναι να προσεγγίσει τους παραπάνω όρους μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και να διερευνήσει τις μεταμορφώσεις και τα όρια της ρητορικής τους στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 10

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-11-01T16:42:27+00:00 Ιούνιος 11th, 2016|