Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα

//Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα
Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα2019-12-09T14:06:16+02:00

Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Γιώργος Ι. ΞυδόπουλοςΑναπληρώτρια Πρόεδρος η Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας κ. Γεωργία Γκότση και Γραμματέας ο κ. Φώτης Κασπίρης.

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας κ. Άννα Ρούσσου και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Σπύρος Ράγκος. (τον αναπληρώνει ο κ. Μιχαήλ Λίπκα.).

Υπεύθυνοι Ειδικεύσεων έχουν οριστεί: για την ειδίκευση ΒΝΕΣ η κ. Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου (Επίκ. Καθηγήτρια), για την ειδίκευση Γλωσσολογίας ο κ. Αργύρης Αρχάκης (Καθηγητής) και για την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών η κ. Ευφημία Καρακάντζα (Αναπλ. Καθηγήτρια).

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Tμήματος είναι η Συνέλευση η οποία συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών.

Η διαχείριση των θεμάτων ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος ανατίθεται σε επιτροπές και ομάδες εργασίας θητείας ενός έτους, στις οποίες συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και μέλη του διοικητικού προσωπικού.

Διατελέσαντες/σες Πρόεδροι Τμήματος

2001 – 2006 Αντώνιος Μάρκος, Καθηγητής Φιλοσοφίας
2006 – 2010 Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας [έκθεση πεπραγμένων]
2010 – 2015 Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
2015 – 2018 Αικατερίνη Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Για το έτος 2019-2020, ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος δεν έχει εκλέξει εκπροσώπους του στα συλλογικά όργανα.

Σύμβουλοι Έτους

Οι Σύμβουλοι Έτους είναι επιφορτισμένοι με:

– την παρακολούθηση υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος
– την επικοινωνία με τους διδάσκοντες για ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους
– την επικοινωνία, την υποστήριξη και τη διαχείριση των αιτημάτων των φοιτητών/ριών
– την παροχή συμβουλών σε φοιτητές/ριες που επιθυμούν ακαδημαϊκή υποστήριξη

Σύμβουλος 1ου έτους
κ. Αγγελική Σύρκου, Επίκ. Καθηγήτρια

Σύμβουλος 2ου έτους
κ. Γεώργιος Καζαντζίδης, Επίκ. Καθηγητής

Σύμβουλοι 3ου έτους
κ. Φεβρωνία Νούσια, Επίκ. Καθηγήτρια (ΒΝΕΣ)
κ. Αργύριος Αρχάκης, Καθηγητής (Γλωσσολογία)
κ. Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, Επίκ. Καθηγήτρια (Κλασικό)

Σύμβουλοι 4ου έτους

κ. Άννα-Μαρία Κατσιγιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια (ΒΝΕΣ)
κ. Θεδόδωρος Μαρκόπουλος, Επίκ. Καθηγητής (Γλωσσολογία)
κ. Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής (Κλασικό)

Σύμβουλος Επί Πτυχίω
κ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος