Γενικές πληροφορίες

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στεγάζεται σε αυτόνομο κτήριο της Πανεπιστημιούπολης (Κ17) και αποτελεί τον διοικητικό πυρήνα λειτουργίας του Τμήματος. Είναι αρμόδια για τη συνολική διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος, στην οποία περιλαμβάνονται:

  • η τήρηση του μητρώου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  • η εγγραφή των νέων φοιτητών
  • η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των φοιτητών
  • η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Τμήματος και ιδίως της Γενικής Συνέλευσης
  • η διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες της φάσης εξέλιξής της (ωρολόγιο πρόγραμμα, διαχείριση αιθουσών, διευθέτηση διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων, απονομή πτυχίων κ.τ.λ.)
  • η διακίνηση της εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας
  • η διοικητική υποστήριξη των Μελών ΔΕΠ
  • η τήρηση του Γενικού Αρχείου του Τμήματος
  • η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Προσωπικό Γραμματείας

Γραμματέας Φώτιος Κασπίρης

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Μαρία Κεραμόντε, Αλεξάνδρα Ντζελέπη, Διονύσιος Παπακωνσταντινόπουλος

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26504

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: philsec@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-969.757, 2610-969.758, 2610-969.759, 2610-969.760.

Ημέρες & Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη
10:00 – 12:00

Αρμοδιότητες

Θέμα/Αρμοδιότητα/Λειτουργία Αρμόδιος Υπάλληλος
Αλληλογραφία / Πρωτόκολλο / Ιστοσελίδα Τμήματος Μ. Κεραμόντε
Αναλυτική Βαθμολογία / Πιστοποιητικά Φοιτητών Α. Ντζελέπη
Ανάρτηση Ανακοινώσεων Α. Ντζελέπη
Αποτελέσματα Εξετάσεων Α. Ντζελέπη
Συνέλευση Τμήματος Μ. Κεραμόντε
Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών Α. Ντζελέπη, Μ. Κεραμόντε
Οικονομικά Θέματα Φ. Κασπίρης
Θέματα Μελών ΔΕΠ & λοιπών διδασκόντων Μ. Κεραμόντε, Α. Ντζελέπη, Δ. Παπακωνσταντινόπουλος
Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές Δ. Παπακωνσταντινόπουλος
Μετεγγραφές και Κατατακτήριες Εξετάσεις Α. Ντζελέπη
Νέες Θέσεις ΔΕΠ, Προκηρύξεις Μ. Κεραμόντε
Ορκωμοσία Πτυχιούχων Α. Ντζελέπη
Πρόγραμμα Εξετάσεων Φ. Κασπίρης, Μ. Κεραμόντε
Πρόγραμμα Σπουδών Φ. Κασπίρης
Φοιτητική Ταυτότητα Α. Ντζελέπη
Ωρολόγια Προγράμματα και Διαχείριση Αιθουσών Φ. Κασπίρης, Μ. Κεραμόντε, Α. Ντζελέπη
Erasmus / Διαγραφές Φοιτητών Φ. Κασπίρης