Γενικές πληροφορίες

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στεγάζεται σε αυτόνομο κτήριο της Πανεπιστημιούπολης (Κ17) και αποτελεί τον διοικητικό πυρήνα λειτουργίας του Τμήματος. Είναι αρμόδια για τη συνολική διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος, στην οποία περιλαμβάνονται:

  • η τήρηση του μητρώου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  • η εγγραφή των νέων φοιτητών
  • η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των φοιτητών
  • η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Τμήματος και ιδίως της Γενικής Συνέλευσης
  • η διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες της φάσης εξέλιξής της (ωρολόγιο πρόγραμμα, διαχείριση αιθουσών, διευθέτηση διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων, απονομή πτυχίων κ.τ.λ.)
  • η διακίνηση της εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας
  • η διοικητική υποστήριξη των Μελών ΔΕΠ
  • η τήρηση του Γενικού Αρχείου του Τμήματος
  • η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Προσωπικό Γραμματείας

Γραμματέας Φώτιος Κασπίρης

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Μαρία Κεραμόντε, Ευρυδίκη Κοτταρίδη, Αλεξάνδρα Ντζελέπη, Διονύσιος Παπακωνσταντινόπουλος

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26504

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: philsec@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-969.757 2610-996.234 2610-969.759 2610-969.760 2610-969.758

Φαξ: 2610 – 997.305

Ημέρες & Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη
10:00 – 12:00

Αρμοδιότητες

Θέμα/Αρμοδιότητα/Λειτουργία Αρμόδιος Υπάλληλος
Αλληλογραφία / Πρωτόκολλο/Ιστοσελίδα Τμήματος Ε. Κοτταρίδη
Αναλυτική Βαθμολογία/Πιστοποιητικά Φοιτητών Α. Ντζελέπη, Ε. Κοτταρίδη
Ανάρτηση Ανακοινώσεων Α. Ντζελέπη
Αποτελέσματα Εξετάσεων Α. Ντζελέπη
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.) Μ. Κεραμόντε
Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών Α. Ντζελέπη, Ε. Κοτταρίδη, Μ. Κεραμόντε
Οικονομικά Θέματα Ε. Κοτταρίδη
Θέματα Μελών ΔΕΠ Μ. Κεραμόντε, Ε. Κοτταρίδη, Α. Ντζελέπη,Δ. Παπακωνσταντινόπουλος
Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές Δ. Παπακωνσταντινόπουλος
Μετεγγραφές και Κατατακτήριες Εξετάσεις Ε. Κοτταρίδη, Α. Ντζελέπη
Νέες Θέσεις ΔΕΠ, Προκηρύξεις Μ. Κεραμόντε
Ορκωμοσία Πτυχιούχων Α. Ντζελέπη, Ε. Κοτταρίδη
Πρόγραμμα Εξετάσεων Φ. Κασπίρης, Μ. Κεραμόντε
Πρόγραμμα Σπουδών Φ. Κασπίρης
Φοιτητική Ταυτότητα Α. Ντζελέπη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Διαχείριση Αιθουσών Φ. Κασπίρης, Μ. Κεραμόντε, Α. Ντζελέπη
Erasmus/Διαγραφές Φοιτητών Ε. Κοτταρίδη