Γενικές πληροφορίες

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο της Πανεπιστημιούπολης (Κ17) και αποτελεί τον διοικητικό πυρήνα λειτουργίας του Τμήματος. Είναι αρμόδια για τη συνολική διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος, στην οποία περιλαμβάνονται:

  • η τήρηση του μητρώου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών
  • η εγγραφή των νέων φοιτητών/ριών
  • η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των φοιτητών/ριών
  • η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Τμήματος και ιδίως της Συνέλευσης
  • η διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες της φάσης εξέλιξής της (ωρολόγια προγράμματα, διαχείριση αιθουσών, διευθέτηση διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων, απονομή πτυχίων κ.τ.λ.)
  • η διακίνηση της εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας
  • η διοικητική υποστήριξη των Μελών ΔΕΠ και των υπόλοιπων μελών του διδακτικού προσωπικού
  • η τήρηση του Γενικού Αρχείου του Τμήματος
  • η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Προσωπικό Γραμματείας

Γραμματέας Φώτιος Κασπίρης

Διοικητικοί/ές Υπάλληλοι

Μαρία Κεραμόντε, Αλεξάνδρα Ντζελέπη, Διονύσιος Παπακωνσταντινόπουλος

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26504

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: philsec@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610-969.757, 2610-969.758, 2610-969.759, 2610-969.760.

Ημέρες & Ώρες Εξυπηρέτησης

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη
10:00 – 12:00

Αρμοδιότητες

Θέμα/Αρμοδιότητα/Λειτουργία Αρμόδιος/α Υπάλληλος
Αλληλογραφία / Πρωτόκολλο / Ιστοσελίδα Τμήματος Μ. Κεραμόντε
Αναλυτική Βαθμολογία / Πιστοποιητικά Φοιτητών/ριών Α. Ντζελέπη
Ανάρτηση Ανακοινώσεων Α. Ντζελέπη
Αποτελέσματα Εξετάσεων Α. Ντζελέπη
Συνέλευση Τμήματος Μ. Κεραμόντε
Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών/ριών Α. Ντζελέπη, Μ. Κεραμόντε
Οικονομικά Θέματα Φ. Κασπίρης
Θέματα Μελών ΔΕΠ & λοιπών διδασκόντων/ουσών Μ. Κεραμόντε, Α. Ντζελέπη, Δ. Παπακωνσταντινόπουλος
Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές Δ. Παπακωνσταντινόπουλος
Μετεγγραφές και Κατατακτήριες Εξετάσεις Α. Ντζελέπη
Νέες Θέσεις ΔΕΠ, Προκηρύξεις Μ. Κεραμόντε
Ορκωμοσία Πτυχιούχων Α. Ντζελέπη
Πρόγραμμα Εξετάσεων Φ. Κασπίρης, Μ. Κεραμόντε
Πρόγραμμα Σπουδών Φ. Κασπίρης
Φοιτητική Ταυτότητα Α. Ντζελέπη
Ωρολόγια Προγράμματα και Διαχείριση Αιθουσών Φ. Κασπίρης, Μ. Κεραμόντε, Α. Ντζελέπη
Erasmus / Διαγραφές Φοιτητών/ριών Φ. Κασπίρης