Αναγνωστήριο – Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας

//Αναγνωστήριο – Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας
Αναγνωστήριο – Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας 2018-02-13T16:40:38+00:00

Η συλλογή βιβλιογραφικών πόρων του Τμήματος Φιλολογίας (από τον Ιούλιο 2016) είναι ενσωματωμένη στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών όπου και λειτουργεί. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πηγές (12.500 εξειδικευμένα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, γλωσσικά λεξικά κ.τ.ό.) που υποστηρίζουν με επάρκεια τους διδάσκοντες και τους φοιτητές στη διδασκαλία, τη μελέτη και την έρευνα.

Μέσω της ΒΚΠ, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών βάσεων και περιοδικών (π.χ. HEAL) με σκοπό τη διευκόλυνση και επέκταση της έρευνάς τους.

Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη

Τηλέφωνο/Φαξ: 2610 969318
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: biblioph@upatras.gr