Αυτή την Τετάρτη 12.12.2018 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προγραμματισμένη διάλεξη του Κύκλου Διαλέξεων «Επιστήμες της Γραφής & της Τέχνης», που διοργανώνεται από την Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. Θα έχουμε την  ιδιαίτερη τιμή να έχουμε κοντά μας τον Φιλόλογο-Παλαιογράφο, Διευθυντή του Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.), Δρα. Αγαμέμνονα Τσελίκα, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Γιατί η Παλαιογραφία;». Η διάλεξη θα λάβει χώρα από 13:30 έως 15:00 στην Αίθουσα Κ9 και είναι ανοικτή στο κοινό.