Την Τετάρτη 15/3/2017, στην αίθουσα ΠΑΜ 14, 3-5 μ.μ.,  στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος «Νεοελληνική Πεζογραφία, 19ος-20ός αι.», θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Σωτήρη Παρασχά με θέμα: «Τι είναι ο συγγραφέας στην Ελλάδα του δεκάτου ενάτου αιώνα;».

 

Ο κος Παρασχάς είναι  Teaching Fellow in Modern Greek στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του King’s College, London και Επισκέπτης Research Fellow in French στο University of Reading. Ταπρόσφατα δημοσιεύματά του περιλαμβάνουν τα βιβλία The Realist Author and Sympathetic Imagination (Oxford: Legenda, 2013)  και Reappearing Characters: Originality and ‘Property in Ideas’ in Nineteenth-Century France (υπό έκδοση).   Επίσης τα κεφάλαια για το Ρομαντικό δράμα στο Oxford Handbook of European Romanticism (2016)  και για τις Χαμένες Προσδοκίες του Μπαλζάκ στο Cambridge Companion to Balzac (2017).