Διεθνές συνέδριο: ‘Ιατρική και συναισθήματα στην αρχαιότητα’

//Διεθνές συνέδριο: ‘Ιατρική και συναισθήματα στην αρχαιότητα’

Διεθνές συνέδριο: ‘Ιατρική και συναισθήματα στην αρχαιότητα’, 8-10 Δεκεμβρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Αίθουσα Ο. Βαρτζιώτη

Συνδιοργάνωση: Γ. Καζαντζίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών), Δήμος Σπαθάρας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

MEDICAL UNDERSTANDINGS OF EMOTIONS IN ANTIQUITY

Crete/Patras Ancient Emotions II Conference

University of Patras, December 8-10, 2017

CONFERENCE POGRAMME

FRIDAY, DECEMBER 8

14:00 – 15:00: Registration-Refreshments
15:00 – 15:10: Welcome speech

Introduction: 15:10-15:30
George Kazantzidis and Dimos Spatharas

Session I: 15:30-17:15
Elizabeth Craik (U. of St Andrews) “The Doctor’s Dilemma: Addressing Irrational Fear”
Jennifer Clarke Kosak (Bowdoin College) “Fear, Shame, and Concealment in the Hippocratic Corpus”
Chiara Thumiger (U. of Warwick) “Shame and Shamefulness in Ancient Medicine”

Coffee break

Session II 17:35-18:45
Maria Michela Sassi (U. of Pisa) “Thematizing Emotions: Between Philosophy and Medicine”
Spyridon Rangos (U. of Patras) “Wonder and Perplexity across Medicine and Philosophy in Classical Greece”

Dinner

SATURDAY, DECEMBER 9

Session III 10:00-11:10
Peter Singer (Birkbeck, University of London) “What is a Pathos? Where Medicine Meets Philosophy”
Teun Tieleman (Utrecht U.) “The Stoic Philosopher Posidonius and Greco-Roman Medical Tradition”

Coffee break

Session IV 11:40-12.50
Fabio Stok (University of Rome Tor Vergata) “Emotions, Soul, and Body in the Medicine of Cornelius Celsus”
George Kazantzidis (U. of Patras)  “Anti-humoralism and Emotions in Imperial Medicine”

Lunch

Session V 15:00-16.45
Amber Porter (U. of Calgary, Canada) “‘The Great Misfortune of the Physician’: Empathy and Compassion in the Writings of Aretaeus of   Cappadocia”
Susan Mattern (U. of Georgia) “The Atlas Patient: Fear and Psychosis in Galen and Ancient Greek Medicine”
Daniel King (U. of Exeter) “Am I Going to Make It Doctor? Hope and Despair in Imperial Greek Medicine”

Dinner

SUNDAY, DECEMBER 10

Session VI 10:00-11:10
David Kaufman (Transylvania U.) “Galen on the Apatheia/Metriopatheia Debate”
Julia Trompeter (Utrecht U.) “Moderation cum Eradication: Emotions in Galen’s Moral Psychology”

Coffee break

Session VII 11:40-12:50
Maria Vamvouri-Ruffy (Université de Lausanne) “Emotions as Symptoms of Vices and Diseases in Plutarch’s Lives”
Dimos Spatharas (U. of Crete) “Emotions and Disease Metaphors”

Conclusions 12:50-13:20

2017-11-30T09:41:17+00:00 Νοεμβρίου 30th, 2017|Categories: Μη κατηγοριοποιημένο|