Γλωσσική εθνογραφία, εκπαίδευση και μετανάστευση

 

Δευτέρα 25-2-19 και Τρίτη 26-2-19

 

Τόπος συνάντησης: Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

Συντονιστής: Α. Αρχάκης

Εκδήλωση ειδίκευσης Γλωσσολογίας Πανεπιστήμιου Πάτρας

 

  Δευτέρα 25-2-19 Τρίτη 26-2-19
10-11 Κωνσταντίνα Χαραλάμπους,

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου

 

Διαγλωσσικότητα & Γλωσσική Εθνογραφία: Θεωρητικοί προβληματισμοί μέσα από ένα ερευνητικό παράδειγμα

Ανθή Δούκα,

Υποψήφια διδακτόρισσα ειδίκευσης Γλωσσολογίας πανεπιστήμιου Πάτρας

 

Τα κειμενικά είδη στο λύκειο: Από την κριτική ανάλυση στην κριτική επίγνωση: Μεθοδολογία και παρουσίαση εθνογραφικών δεδομένων

11-12  

 

 

Διαγλωσσικότητα & Γλωσσική Εθνογραφία: Θεωρητικοί προβληματισμοί μέσα από ένα ερευνητικό παράδειγμα

Νικολέττα Παναγάκη,

Υποψήφια διδακτόρισσα ειδίκευσης Γλωσσολογίας πανεπιστήμιου Πάτρας

 

Η σύγκρουση σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα της προσφυγικής κρίσης: Ερευνητικός σχεδιασμός και ζητήματα μεθοδολογίας

12-13 Αργύρης Αρχάκης,

Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστήμιου Πάτρας

 

Αμφισβητώντας τα προνόμια
των πλειονοτικών μαθητών/τριών
με βάση κείμενα ταυτότητας
μεταναστών μαθητών/τριών

Νίκος Σταματίνης,

Υποψήφιος διδάκτορας ειδίκευσης Γλωσσολογίας πανεπιστήμιου Πάτρας

 

Πολιτική ορθότητα στην Ελλάδα: ενδεδειγμένοι τρόποι αναφοράς στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς