Το ΕΑΤΤ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2016 (ΦΕΚ 27071/12-8-2016), αλλά σε επίπεδο δραστηριοτήτων έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2010. Το ΕΑΤΤ ανήκει στην Ειδίκευση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος και καλύπτει επιστημονικά το πεδίο της νεοελληνικής και της συγκριτικής φιλολογίας: α) ερευνητικές ανάγκες σε θέματα νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και υποψήφιων διδακτόρων, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Το ΕΑΤΤ είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο εργαστήριο, ενταγμένο σε πλαίσιο ακαδημαϊκό, το οποίο στοχεύει στη σύνδεση του αρχειακού υλικού με την έρευνα και τη διδασκαλία.
Για τις ανάγκες του ΕΑΤΤ χρησιμοποιούνται διάφοροι χώροι του Τμήματος Φιλολογίας, ενώ το αρχειακό υλικό φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΒΚΠ. Το Εργαστήριο δέχετα, υπό προϋποθέσεις, δωρεές αρχείων λογοτεχνών ή την εκχώρηση του δικαιώματος ανάληψης εργασιών βασισμένων σε σκαναρισμένο αρχειακό υλικό (η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα του η οποία είναι υπό κατασκευή).