Παρακαλούνται οι φοιτήτριες Θωμοπούλου Αικατερίνη και Τριλιβά Δήμητρα Σοφία να προσέλθουν στο γραφείο της κ. Παπαχρυσοστόμου την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στις 13.30 για προφορική εξέταση στο μάθημα της Εισαγωγής στην Κλασική Φιλολογία.

Η διδάσκουσα

Α. Παπαχρυσοστόμου