Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Κύκλος Σπουδών

Κατηγορία

Τύπος

MALT_B305 Μετάφραση: Ιστορία και Θεωρία: Το ελληνικό μεταφραστικό φαινόμενο από τις απαρχές ώς το τέλος του 19ου αιώνα Μεταπτυχιακές Σπουδές
MALT_B305 Μετάφραση: Ιστορία και Θεωρία: Το ελληνικό μεταφραστικό φαινόμενο: Από τις απαρχές ώς το τέλος του 19ου αιώνα Μεταπτυχιακές Σπουδές
Φωνολογία και Γλωσσική Ποικιλία (ΠΜΣ) Κύκλος Γλωσσολογίας Μεταπτυχιακές Σπουδές
PHL_Υ108 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία Γενικός Κύκλος Προπτυχιακές Σπουδές Υποχρεωτικό
PHL_Υ101 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία Γενικός Κύκλος Προπτυχιακές Σπουδές Υποχρεωτικό
PHL_Υ104 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Γενικός Κύκλος Προπτυχιακές Σπουδές Υποχρεωτικό
LIT1823 Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας: Ανάγνωση, Πρόσληψη, Πολιτισμός Μεταπτυχιακές Σπουδές
PHL_Υ102 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι Γενικός Κύκλος Προπτυχιακές Σπουδές Υποχρεωτικό
PHL_Υ106 Γενική Γλωσσολογία Ι Γενικός Κύκλος Προπτυχιακές Σπουδές Υποχρεωτικό
PHL Y107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Γενικός Κύκλος Προπτυχιακές Σπουδές Επιλογής