Όσοι/ες φοιτητές/ριες δεν εξετάστηκαν στις 23/1/2019 επειδή δεν είχαν υποβάλει, ως όφειλαν, τα 3 φυλλάδια ασκήσεων, έχουν μια ακόμα ευκαιρία να υποβάλουν μέχρι τις 4/2/2019 τα φυλλάδια στο e-class και να κατοχυρώσουν δικαίωμα εξέτασης τον Σεπτέμβριο 2019, χωρίς περιορισμό στη βαθμολογία.

Το φυλλάδιο είναι ενιαίο και βρίσκεται στο e-class στο μενού  «εργασίες». Το φυλλάδιο πρέπει να κατέβει, να τυπωθεί, να συμπληρωθεί και, αφού σκαναριστεί, να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία (4/2/2019, ώρα 23.59).

Δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα παράτασης της προθεσμίας ή αποστολής του φυλλαδίου με μέιλ.

Διευκρινίζεται ότι όσοι/ες φοιτητές/ριες δεν υποβάλουν τα φυλλάδια ούτε αυτή τη φορά δεν θα έχουν δικαίωμα εξέτασης τον Σεπτέμβριο 2019 και θα πρέπει να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν πάλι στο μάθημα για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Τέλος, όσοι/ες φοιτητές/ριες, συμμετείχαν στις εξετάσεις της 23/1/2019 χωρίς να έχουν υποβάλει τις ασκήσεις δεν θα λάβουν βαθμό και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019.

Οι παραπάνω διευκρινίσεις που αφορούν την εξέταση του μαθήματος «Περιγραφική Ανάλυση της ΝΕ» γνωστοποιήθηκαν σήμερα και σε μέλη του Συλλόγου Φοιτητών που με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου.

Ο Διδάσκων

Γ. Ι. Ξυδόπουλος