Αγαπητ@ μου Φοιτητ@ς
Εύχομαι να είστε όλ@ καλά, εσείς και οι οικείοι σας!
Εκ μέρους της Συνέλευσης του Τμήματός μας και σε συνέχεια των αποφάσεων του ΥΠΕΠΘ και των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020, ειδικά για το Τμήμα μας.
1. Οι εξετάσεις και γενικά η αξιολόγηση της επίδοσής σας στα μαθήματα για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 28/8/2020 και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 25/9/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει εκδοθεί από τη Γραμματεία.
2. Η όλη διαδικασία των εξετάσεων και της αξιολόγησης της επίδοσής σας θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο με τις διαθέσιμες μεθόδους από απόσταση είτε μέσω της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr είτε μέσω του Skype For Business, για τις προφορικές εξετάσεις..
3. Ο ακριβής τρόπος εξέτασης/αξιολόγησης από απόσταση καθορίζεται με ευθύνη τ@ διδάσκ@α/ς του κάθε μαθήματος και για τον οποίο θα σας ενημερώσει με αναλυτικές οδηγίες / ανακοινώσεις μέσω e-class πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.
4. Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις θα πρέπει να έχετε κάνει δήλωση του μαθήματος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και να εγγραφείτε στο  exams.eclass.upatras.gr σε όσα μαθήματα θέλετε να εξεταστείτε με τα διαπιστευτήρια (e-mail) του Πανεπιστημίου και όχι με άλλο τρόπο. Η εγγραφή σας στο e-class των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστείτε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (χωρίς αυτήν δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε) και θα πρέπει να γίνει ΑΥΣΤΗΡΑ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26/8/2020 και ώρα 23.55. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις!
5. Οι εξετάσεις από απόσταση μέσω της πλατφόρμας e-class διέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς εξετάσεων και η αδιαβλητότητα και αξιοπιστία τους εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα (δηλ. περιορισμός του χρόνου, έλεγχος turnitin, τυχαιοποίηση θεμάτων/ερωτήσεων ανά φοιτητ@ κ.τ.ό.) και θεωρείται αυτονόητο ότι για τη συμμετοχή σας σε αυτές αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τους όπως ορίζονται από τ@ν κάθε διδάσκο@α.
6. Ο/Η διδάσκο@ας/α υπεύθυνος για την κάθε εξέταση μέσω της πλατφόρμας e-class διατηρεί το δικαίωμα να σας καλέσει σε προφορική εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης (με έλεγχο της ταυτότητας σας) σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει λόγος επανεξέτασης.
7. Αν κάποι@ φοιτητ@ αποδεδειγμένα (με πιστοποιητικό) αδυνατεί να εξεταστεί γραπτά θα πρέπει να το δηλώσει στ@ν διδάσκο@α ώστε να ληφθεί ειδική μέριμνα εξέτασης του/της.
Θέλω να ξέρετε ότι οι καθηγητ@ες σας γνωρίζουν πολύ καλά τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες καλούμαστε όλοι να λειτουργήσουμε στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και θα φροντίσουν και πάλι η αξιολόγηση της επίδοσής σας να είναι δίκαιη και με τον απαιτούμενο βαθμό επιείκειας.
Σας παρακαλώ θερμά να ανταποκριθείτε στις οδηγίες των διδασκο@ων για την όσο το δυνατόν καλύτερη κι πιο επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών σας για το τρέχον εαρινό εξάμηνο.
Παραμένω στη διάθεσή σας για να επιλύσουμε μαζί οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα αντιμετωπίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και σας εύχομαι να έχετε πολύ καλή επιτυχία και να απολαύσετε το υπόλοιπο των καλοκαιρινών σας διακοπών!
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας