Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5/3 και ώρες από 18.00 έως 21.00 στην αίθουσα ΑΔ.