8 10, 2021

(ΒΥΖ) Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο – Αρχαίο Eλληνικό και Bυζαντινό Μυθιστόρημα: Ζητήματα Διακειμενικότητας και Πρόσληψης (ΠΜΣ 2020 Γ ΕΞΑΜ.)

2021-10-26T13:06:09+02:00October 8th, 2021|

Το μάθημα θα διδαχθεί κατά το 3ο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2021) του ΠΜΣ  2020-2022: 'Σύγχρονες Προσεγγίσεις στα Κείμενα: Αναγνώσεις και Ερμηνείες' . Είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές της Ειδίκευσης ΠΜΣ Βυζαντινής Φιλολογίας, με δυνατότητα επιλογής του και από τους φοιτητές της Ειδίκευσης ΠΜΣ Κλασικών Σπουδών.  Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνήσει συστηματικά τη διακειμενικότητα και την [...]

6 10, 2021

Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS)

2021-11-04T12:53:16+02:00October 6th, 2021|

This is a modular course that introduces the students to various aspects of the Greek culture and civilization. These include the antiquity, the people’s diachronic interaction with the landscape, the Greek music, dance and drama, as well as the language and its people.   Αυτό το μάθημα είναι σπονδυλωτό και στόχος του είναι να εισαγάγει [...]

6 10, 2021

Ελληνική Γλώσσα Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ERASMUS)

2021-11-04T12:52:14+02:00October 6th, 2021|

This is a beginners’ language course (A1 level). Students learn the basic reading and writing skills and cover the basic communicative needs, that is how to introduce themselves, talk about daily routines and activities, give directions, write letters and postcards.   Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1. Οι φοιτητές και [...]

23 06, 2021

Γραφές του Εφήμερου: Λογοτεχνία, Δημοσιογραφία, Κριτική

2021-09-20T11:23:13+02:00June 23rd, 2021|

Γνωριμία με τον κόσμο των εφημερίδων και των περιοδικών μέσα από τους σημαντικούς σταθμούς που καθόρισαν την ελληνική πορεία του από τις απαρχές μέχρι σήμερα. Θα αναδειχτεί η ειδολογική ποικιλία των περιοδικών εντύπων (ειδησεογραφικός/πολιτικός/κομματικός Τύπος, οικογενειακά και φιλολογικά περιοδικά, περιοδικά λόγου και τέχνης, λαϊκά και δημοφιλή περιοδικά, εικονογραφημένα περιοδικά, περιοδικά της Αριστεράς, κ.ά. Θα προσεγγιστούν [...]

14 11, 2020

Αρχαία Ελληνική Κωμωδία

2022-05-01T16:33:44+02:00November 14th, 2020|

Το μάθημα εμβαθύνει στην Αρχαία Ελληνική Κωμωδία και καλειδοσκοπικά εστιάζει σε όλες τις εμπλεκόμενες με αυτήν παραμέτρους. Συναφώς, στο πλαίσιο των διαλέξεων θίγονται - μεταξύ άλλων - ζητήματα ειδολογίας, ορολογίας και περιοδολόγησης, καθώς και χρονολόγησης περιόδων / ποιητών / έργων. Ωσαύτως, εξετάζονται - σε διαχρονική και συγχρονική βάση - θεματικά μοτίβα, υφολογικές τάσεις, δομικά σχήματα και γλωσσικές επιλογές. Η μελέτη όλων των [...]

18 10, 2020

(ΒΥΖ) Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ανάγνωση, Πρόσληψη, Πολιτισμός (ΠΜΣ 2020 Α ΕΞΑΜ.)

2020-10-25T10:19:08+02:00October 18th, 2020|

Eξετάζεται ο προβληματισμός που ανέπτυξαν σύγχρονες θεωρίες με προσανατολισμό την ερμηνευτική διαδικασία και τον αναγνώστη όπως και θεωρίες της πρόσληψης: Ποιες είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές δυνάμεις που προσδιορίζουν πώς ένα κείμενο/έργο τέχνης/ θεατρική παράσταση προσλαμβάνονται από τους αποδέκτες τους; Είδη αναγνωστών/θεατών. Ανάγνωση και φύλο.  Ερμηνευτικές κοινότητες και παραγωγή νοήματος. Μορφές μεταβίβασης πολιτισμικών υλικών. Διακειμενικότητα [...]

23 09, 2020

Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο – Αρχαίο Eλληνικό και Bυζαντινό Μυθιστόρημα: Ζητήματα Διακειμενικότητας και Πρόσληψης (ΠΜΣ 2020 Γ ΕΞΑΜ.)

2021-10-29T12:37:19+02:00September 23rd, 2020|

Το μάθημα θα διδαχθεί κατά το 3ο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2021) του ΠΜΣ  2020-2022: 'Σύγχρονες Προσεγγίσεις στα Κείμενα: Αναγνώσεις και Ερμηνείες' . Είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές της Ειδίκευσης ΠΜΣ Βυζαντινής Φιλολογίας, με δυνατότητα επιλογής του και από τους φοιτητές της Ειδίκευσης ΠΜΣ Κλασικών Σπουδών.  Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνήσει συστηματικά τη διακειμενικότητα και την [...]

21 09, 2020

Η Δραματική Τέχνη του Ευριπίδη

2021-08-12T20:05:49+02:00September 21st, 2020|

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση φοιτητριών και φοιτητών με το έργο του Ευριπίδη. Η τραγωδία Μήδεια διδάσκεται ολόκληρη στο πρωτότυπο, ενώ τα υπόλοιπα έργα παρουσιάζονται συνοπτικά (υπόθεση, πλοκή, χαρακτήρες, βασικά θέματα).

Go to Top