Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των Π.Μ.Σ. του τμήματος Φιλολογίας θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 4/3/2019 σύμφωνα με την ενημέρωση που έχετε από τους καθηγητές.