Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  θα εισέρχονται από 26 Σεπτεμβρίου 2018 έως 3 Οκτωβρίου 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Για τις Ειδικές κατηγορίες νεοεισαχθέντων φοιτητών, Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Αθλητών, Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ενημερωθείτε εδώ .

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Ο φοιτητής θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, έχοντας μαζί του τον κωδικό αίτησης που λαμβάνει από το σύστημα και την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα στάδια και δεν αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με το αρμόδιο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εισαγωγής τους.

To εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διαθέσιμα εδώ , μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων από Τετάρτη 26.09.2018 έως και Τετάρτη 03.10.2018.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-962632, 2610-962633 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 26.09.2018 έως  και 03.10.2018.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή:

1.     Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
2.     Πιστοποιητικό Γεννήσεως,
3.     Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
4.     Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ .

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση όλων των πρωτοετών φοιτητών, ενδέχεται η Γραμματεία του Τμήματός σου να καλεί τους νεοεισαχθέντες φοιτητές σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να επισκεφθείς τον ιστότοπο του Τμήματός σου και να αναζητήσεις τη σχετική ανακοίνωση. Για να ζητήσεις πληροφορίες από τη Γραμματεία σου μπορείς να βρεις τα στοιχεία επικοινωνίας της εδώ επιλέγοντας το Τμήμα εισαγωγής σου. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η τακτική πλοήγησή σου στον ιστότοπο του Τμήματός σου και του Πανεπιστημίου Πατρών είναι απαραίτητη για να είσαι ενημερωμένος για τα θέματα που αφορούν στις σπουδές σου.

Πιστοποιητικά / έντυπα που θα παραλάβεις:

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου η Γραμματεία του Τμήματός σου θα σου χορηγήσει:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι πιστοποιητικό για συγκεκριμένη χρήση, μπορείς να το ζητήσεις με αίτησή σου την ίδια μέρα στη Γραμματεία. Για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του θα σε ενημερώσει η Γραμματεία.
  • Λογαριασμό (κωδικούς) πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Οδηγό Σπουδών του Τμήματός σου
  • Ενημερωτικά έντυπα / αιτήσεις και πληροφοριακό υλικό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σίτιση, Διαμονή, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Χορωδία, Χορευτικός Σύλλογος, κ.ά)

Είσοδος Φοιτητή

Για την είσοδο απαιτείται η ταυτοποίησή σας μέσω των παρακάτω στοιχείων:

(ΠΡΟΣΟΧΗ: τα στοιχεία που έχουν * είναι υποχρεωτικά για συμπλήρωση)

Ø  Κωδ. Υποψηφίου *

Ø  Σταθερό Τηλέφωνο

Ø  Κινητή Τηλέφωνο

Ø  Πατρώνυμο

Ø  E-mail

Το πεδίο κωδικός υποψηφίου είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση των φοιτητών. Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης απαιτείται επιπλέον η ορθή καταχώρηση τουλάχιστον ενός από τα υπόλοιπα στοιχεία όπως έχουν δηλωθεί από τον φοιτητή στο ΥΠΕΘ και αποστέλλονται στις λίστες εγγεγραμμένων (Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Πατρώνυμο, e-mail). Προτείνεται η χρήση του Πατρωνύμου.

  • Εισάγετε τα στοιχεία που απαιτούνται για την είσοδό σας και επιλέξτε .»Συνέχεια»

Σημείωση

Επιλέξτε το εικονίδιο ‘Οδηγίες Χρήσης’ για να εμφανίσετε τις οδηγίες από την δικτυακή πύλη.