Θερμή παράκληση όποιος φοιτητής, διδάσκων ή εργαζόμενος διαγνωστεί θετικός στον COVID19 να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή COVID19 του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικά για τους φοιτητές πρέπει να ενημερώνουν και τον Πρόεδρο του Τμήματος τους.

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COVID-19  ΓΙΝΕΤΑΙ:

α/ μέσω αλληλογραφίας στο upcovid19@upatras.gr

β/ τηλεφωνικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 2610969867 (κ. Θωμόπουλος), 2610996606 ( κ. Μαραγκός) ή άλλες ώρες στα κινητά 6945893550 (κ. Θωμόπουλος) και 6980619150 (κ. Μαραγκός).

Υπενθυμίζουμε ότι τα πρωτόκολλα για τον COVID19 έχουν αναρτηθεί στο http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/covid_protocol.pdf

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι και οι Γραμματείς των Τμημάτων να κοινοποιήσουν στις λίστες διδασκόντων και φοιτητών το παρών μήνυμα.

  

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας