Δεδομένων των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και σε συνέχεια των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Φιλολογίας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 ξεκινά τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 για όλα τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ διδασκόντων/ουσών και διδασκομένων στις καθορισμένες αίθουσες διδασκαλίας με συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και μέτρα με σκοπό την αποφυγή διάδοσης της νόσου COVID-19.
Α. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 119847/ΓΔ6 της 24/9/2021 και κατόπιν της απόφασης της Συγκλήτου και του Τμήματος, ο τρόπος λειτουργίας ορίζεται ως ακολούθως:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία έχουν MONO όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
(α) πλήρως εμβολιασμένοι/ες (και τις 2 δόσεις) με πιστοποιητικό (προ 14 ημερών)
(β) μερικώς εμβολιασμένοι/ες και νοσήσαντες/σασες (1 δόση και νόσηση) με πιστοποιητικό
(γ) νοσήσαντες/σασες (προ 20ημέρου) με πιστοποιητικό διάρκειας έως 180 ημερών/ 6 μηνών
(δ) με αρνητικό PCR ή Rapid Test, ώστε σε κάθε μάθημα να υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ (διάρκειας έως 48 ωρών).
Όσοι/ες φοιτητές/ριες για οποιοδήποτε λόγο δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (α, β, γ, δ) δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά δεν απαλλάσσονται από τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις ως προς τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά με QR Code) και τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας των φοιτητών/ριών θα ελέγχονται κατά την είσοδο στην αίθουσα ή/και εντός της αίθουσας, είτε από τους/τις διδάσκοντες/ουσες είτε από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τοποθετημένα επάνω στα έδρανα.
2. Η χρήση μάσκας (FFP2, χειρουργικής μιας χρήσης ή υφασμάτινης και χειρουργικής μαζί) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Τμήματος καθώς και στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. κατά το διάλειμμα) όπου υπάρχει συνωστισμός ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ.
3. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού μέσα στις αίθουσες ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
4. Εάν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια εμφανίσει συμπτώματα COVID-19 έχει την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να το αναφέρει στον/στην διδάσκοντα/ουσα και τον Σύμβουλο Έτους ώστε να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται.
5. Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος:
– έχουν εξοπλιστεί με ειδικά μηχανήματα καθαρισμού αέρα, με αντιϊκά φίλτρα ΗΕΡΑ, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη πρόληψη διάδοσης της νόσου COVID-19
– διαθέτουν αντισηπτικά υγρά προς χρήση από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και διδάσκοντες/ουσες
– αερίζονται συνεχώς κατά τη διάρκεια του κάθε μαθήματος, όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν
– απολυμαίνονται (έδρανα) με αντισηπτικό υγρό από το προσωπικό καθαριότητας Σε όσους/όσες φοιτητές/φοιτήτριες αρνούνται να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης/τεστ ή δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας.
Σε περίπτωση παρακώλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με άρνηση τήρησης των μέτρων, το μάθημα θα ματαιώνεται, θα αποχωρεί ο/η διδάσκων/ουσα και η διδακτέα ύλη της ενότητας θα θεωρείται διδαχθείσα.
Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Όλα τα στοιχεία του κάθε διδασκόμενου μαθήματος θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.
Ο/Η διδάσκων/ουσα του κάθε μαθήματος θα σας ενημερώσει μέσω του e-class για την οργάνωση και το περιεχόμενο των μαθημάτων, τη βιβλιογραφία, τη χρήση συμπληρωματικού υλικού, τις προβλεπόμενες ασκήσεις / εργασίες κλπ. Θα πρέπει να φροντίσετε να διαθέτετε λειτουργικά επαρκή υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πλατφόρμα e-class.
Εάν χρειάζεστε να επισκεφτείτε τη Γραμματεία ή για να συναντηθείτε με κάποιον/α διδάσκοντα/ουσα θα πρέπει να τηρείτε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τους υγειονομικούς κανονισμούς για την τήρηση αποστάσεων, μη συγχρωτισμού και τη χρήση προστατευτικής ΜΑΣΚΑΣ σε όλους τους χώρους του Τμήματος.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για την καλύτερη προστασία όλων μας, τα μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα διεξαχθούν με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Το κάθε μάθημα θα ξεκινά στις και τέταρτο (δηλ. 9:15, 12:15, 15:15, 18:15) και θα τελειώνει παρά τέταρτο (δηλ. στις 11:45, 14:45, 17:45, 20:45), ώστε η αίθουσα να αδειάζει, να αερίζεται και να γίνεται απολύμανση. Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, ο/η διδάσκων/ουσα θα ορίζει, κατά την κρίση του/της, τα διαλείμματα που θεωρεί αναγκαία.
2. Μετά την έναρξη του μαθήματος δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα.
3. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η ΣΥΝΕΧΗΣ χρήση της προβλεπόμενης μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από διδάσκοντες/ουσες και διδασκόμενους/ες.
4. Οι δυο μπροστινές σειρές των εδράνων θα μένουν κενές.
5. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα κάθονται με τουλάχιστον μια κενή θέση μεταξύ τους, στον βαθμό που το επιτρέπει αυτό η χωρητικότητα της αίθουσας και το πλήθος των φοιτητών/ριών που παρακολουθούν.
Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις και ενημερώσεις του Τμήματός μας (στον ιστότοπο ή/και στη σελίδα μας στο Facebook) ώστε να είστε σωστά ενημερωμένοι/ες και να αποφεύγετε να αλληλοενημερώνεστε μεταξύ σας διασπείροντας πολλές φορές λάθος πληροφορίες.
2. Αρμόδιοι/ες και ικανοί/ές να σας ενημερώνουν σωστά για την ακαδημαϊκή σας πορεία στο πανεπιστήμιο είναι αποκλειστικά και μόνο οι διδάσκοντες/ουσες και η Γραμματεία του Τμήματός μας.
3. Η ενδεδειγμένη ενέργεια του/της καθενός/καθεμιάς μας για την προστασία τη δική μας και των άλλων είναι ο πλήρης εμβολιασμός μας κατά της νόσου COVID-19. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος περιορισμού και εξάλειψης της πανδημίας.

ΑΚΑΔ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021-22