Το μάθημα της Επιγραφικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/11/17 στις 12-3 στην αίθουσα ΟΒ.

Η διδάσκουσα