Λεξικό όρων Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας και Διπλωματικής, υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΙΕ Νικόλαου Μοσχονά  και του Δρα Χαράλαμπου Δενδρινού, Ελληνικό Ινστιτούτο, RHUL, University of London.
Συνεργάτης: Επίκ. Καθ. Φεβρωνία Νούσια

Ιστότοπος για τη Μελέτη των Συναισθημάτων στην Αρχαιότητα – http://ancientemotions.upatras.gr/

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει από το 2015 μία σειρά τακτικών διεθνών συνεδρίων για τη μελέτη των συναισθημάτων στον αρχαίο κόσμο. Το εγχείρημα αυτό έχει πλέον τον δικό του ιστότοπο όπου μπορεί κανείς να βρει: πληροφορίες για τους συλλογικούς τόμους που έχουν δημοσιευθεί, αναλυτικά τα προγράμματα των συνεδρίων μας καθώς και νέα που αφορούν τη σύγχρονη έρευνα για τα συναισθήματα στην αρχαιότητα.
Μέσα στους επόμενους στόχους μας είναι ο ιστότοπος: να συγκροτήσει και να φιλοξενεί σε μόνιμη βάση μία συστηματική βιβλιογραφία συναισθημάτων, να εντάξει στο περιεχόμενό του μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών/ριών, να λειτουργήσει ως forum συνεργασίας με αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων του εξωτερικού και, κυρίως, να προάγει τον διεπιστημονικό διάλογο με άλλα γνωστικά πεδία, από την ιατρική και τη βιολογία μέχρι την ψυχολογία και την αρχιτεκτονική.
Γ. Καζαντζίδης (Παν/μιο Πατρών) – Δ. Σπαθάρας (Παν/μιο Κρήτης)