Λεξικό όρων Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας και Διπλωματικής, υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΙΕ Νικόλαου Μοσχονά  και του Δρα Χαράλαμπου Δενδρινού, Ελληνικό Ινστιτούτο, RHUL, University of London.

Συνεργάτης: Επικ. Καθ. Φεβρωνία Νούσια