Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 31/1/2019 και ώρες από 9.00 έως 10.00 στο Υπολογιστικό κέντρο του τμήματος.