Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30/8 και ώρες 10.00-12.00 στο Εργαστήριο Η/Υ