Όσες και όσοι από τις/τους τελειόφοιτους του Τμήματός μας επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ και αναμένουν αποτελέσματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου, καλούνται να καταθέσουν κανονικά τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30/9/2016 και ώρα 23.59. Μόλις δημοσιευτούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου που τις/τους αφορούν θα ενημερωθούν σχετικά από τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία