Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Έναρξη Εκδήλωσης: 18/11/2016 0:00 Λήξη Εκδήλωσης: 18/11/2016 0:00

Χώρος Διεξαγωγής

ΠΑΜ 14

Διάλεξη Κυρίας Τίνας Λεντάρη