Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Έναρξη Εκδήλωσης: 05/12/2016 12:00 Λήξη Εκδήλωσης: 05/12/2016 15:00

Χώρος Διεξαγωγής

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Η αλχημεία στον Ψελλό: Χρυσοποιία και κιβδηλεία