Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6/2 και ώρες 12.00-15.00 στην αίθουσα ΠΑΜ 14.