Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στις 26/1 και ώρα 12.30 στις αίθουσες του ισογείου του ΠΤΔΕ