Την Τετάρτη 22/11 και ώρα 9.30 – 12.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στην αίθουσα ΠΑΜ14