Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για το μάθημα Γλωσσική Μεταβολή (Ζ’ εξ.) την Παρασκευή 15/12 και ώρα 9-12 π.μ. στην ΠΑΜ14