ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (2021-2022)

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας

Γ. Καζαντζίδης και Θ. Μαρκόπουλος

gkazantzidis@upatras.grtheomark@upatras.gr

 

1η διάλεξη / 15 Οκτωβρίου 2021, 18:00-19:30: Κωνσταντίνος Ηροδότου (Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (ΕΠοΦι), διδάσκων στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ) και Γεωργία Τσάκου (M.A. Λατινική Φιλολογία, ΕΚΠΑ): «Το ιατρικό έργο του Αδαμάντιου Κοραή στα λατινικά (Pyretologiae synopsisMedicus HippocraticusDe morborum haereditariorum existentianaturaprophylaxi et cura

https://upatras-gr.zoom.us/j/94068055011?pwd=SVU4TS9zd0JBTFBYOGlUQ0RoZ1ZRdz09

Passcode: 070673

2η διάλεξη / 5 Νοεμβρίου 2021, 18:00-19:30: Βασίλης Παππάς (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων): «Πλὴν ὅσο ἡ μοῖρ’ ἀφίνει μας, ‘ς τὸν ἔρωτ’ ἂς πλεχθοῦμεη λατινική ερωτική ποίηση στον ελληνικό περιοδικό Τύπο του 19ου αιώνα»

https://upatras-gr.zoom.us/j/92684895033?pwd=WUR4UHNLSW5hWlAzM0FoWU5MdlBzdz09

Passcode: 418599

3η διάλεξη  / 17 Δεκεμβρίου 2021, 18:00-19:30:  Χάρης Μιχαλόπουλος (Τμήμα Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.): «Νεοελληνικές μεταφράσεις του Κάτουλλου τον 20ο αιώνα»

https://upatras-gr.zoom.us/j/91623946427?pwd=dkRZdys0S1l0WVQzWHdFMnNhd0s0UT09

Passcode: 579694

4η διάλεξη / 14 Ιανουαρίου 2022, 18:00-19:30: Στέση Αθήνη (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών): «Χαρτογραφώντας την «λατινίδα φωνήν» κατά την προεθνική εποχή (17ος αι.-1830) (λογιοσύνη, εκπαίδευση, μετάφραση)»

https://upatras-gr.zoom.us/j/96654047499?pwd=ZlpwSXgxY2ExMDUvOVJxMVRvVVEzUT09

Passcode: 855430

5η διάλεξη / 18 Φεβρουαρίου 2022, 18:00-19:30: Σοφία Ματθαίου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): «Η διδασκαλία της Λατινικής Φιλολογίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο κατά τον 19ο αιώνα»

https://upatras-gr.zoom.us/j/98235381054?pwd=ZVRBYlJlN2N6azRoQnU4dVZQNTladz09

Passcode: 015080

6η διάλεξη / 10 Μαρτίου 2022, 18:00-19:30: Βασίλης Φυντίκογλου (Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.): «Έμμετρες μεταφράσεις της Αινειάδας στον 19ο αι.»

https://upatras-gr.zoom.us/j/94339829368?pwd=R0Uwd01ZUGpLSkp3OVdLZkJDd0t2dz09

Passcode:  178089

7η διάλεξη / 8 Απριλίου 2022, 18:00-19:30: Μιχαήλ Πασχάλης (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Το αίτημα της λατινομάθειας και ο διχασμός του Κοραή»

https://upatras-gr.zoom.us/j/91961900743?pwd=UUI0QVpweFJ0bGNBanFTa1R3bTF2dz09

Passcode: 401421

8η διάλεξη / 13 Μαΐου 2022, 18:00-19:30: David Ricks (King’s College, London): «Ο Οράτιος εν Αθήναις: από τον Καβάφη στον Κοτζιούλα»

https://upatras-gr.zoom.us/j/94895979719?pwd=QlFBOEVrMW55NzRPaUxFWG82WkRzdz09

Passcode:  189492

9η διάλεξη / 27 Μαΐου 2022, 18:00-19:30: Γιώργος Καζαντζίδης (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών): «Λατινικά και το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα»

https://upatras-gr.zoom.us/j/95205789739?pwd=LytCcDBiTjJ5SkZiRGRJekJGcDJtZz09

Passcode: 704311

10η διάλεξη / 10 Ιουνίου 2022, 18:00-19:30: Μαρία Κορρέ (Υπ. Διδ. ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας): «Ο Χρηστοβασίλης ως μεταφραστής λατινικών κειμένων»

https://upatras-gr.zoom.us/j/95724087750?pwd=dHFLb0VyZ0pXM3RaSW5qNUwyU2JxUT09

Passcode: 603881

11η διάλεξη / 1 Ιουλίου 2022, 18:00-19:30: Βάιος Λιαπής (ΑΠΚΥ, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών): «Η μετάφραση των κλασικών κειμένων: οικείωση και ανοικείωση, ισοδυναμία και ξενισμός»

https://upatras-gr.zoom.us/j/97109476717?pwd=ZE0wL2g4STVhTFFJeU5wMkh2ZXRzZz09 Passcode: 843599

 

12η διάλεξη / 15 Ιουλίου 2022, 18:00-19:30: Νίκος Καγκελάρης (Υπ. Διδ. ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας): «Παραθέματα από τις Ωδές του Ορατίου κατά τον θάνατο του Σώπατρου στο Κωνσταντίνος ο Μέγας του Κοσμά Πολίτη»

https://upatras-gr.zoom.us/j/97312863610?pwd=SW1VZjZRNDZxbGpERDhvMk9LSERvUT09
Passcode: 321411

Η αφίσα