Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή 18/9