Παρακαλείσθε να προσέλθετε στις αίθουσες με βάση τα πρώτα γράμματα του επωνύμου σας σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή, η οποία θα τηρηθεί αυστηρά
Α-ΚΟΥΡΜΠ: αίθουσα ΑΔ
ΚΟΥΣΤ-ΣΤΕ: αίθουσα ΠΑΜ 14
ΣΤΟΥ-Ψ: αίθουσα Κ9

Στέση Αθήνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής
Φιλολογίας