Το φροντιστήριο του μαθήματος Νεοελληνική Πεζογραφία:19 ος – 20 ος αι. από την Παρασκευή 9/3 θα πραγματοποιείται στην ΠΑΜ14 από 12.00 έως 15.00.

  • Τμ. 1 (Α-Κ) 12.00-13.30
  • Τμ. 2 (Λ-Ω) 13.30-15.00