Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιείται φροντιστήριο τις κάτωθι μέρες και ώρες:

  • Τρίτη 16.30-18.00 Τμήμα 1 Επώνυμα φοιτητών Α-Κ, αίθουσα ΑΔ
  • Τετάρτη 13.30-15.00 Τμήμα 2 Επώνυμα φοιτητών Λ-Ω, αίθουσα Κ9