Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα

//Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα
Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα2022-06-08T08:31:28+02:00

Διοίκηση του Τμήματος και Συλλογικά Όργανα

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Γιώργος Ι. ΞυδόπουλοςΑναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Αργύρης Αρχάκης και Γραμματέας ο κ. Φώτης Κασπίρης.

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας κ. Άννα Ρούσσου και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» είναι ο Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Σπύρος Ράγκος.

Υπεύθυνοι/ες Ειδικεύσεων έχουν οριστεί: για την ειδίκευση ΒΝΕΣ η κ. Αναστασία Αθήνη (Αναπλ. Καθηγήτρια), για την ειδίκευση Γλωσσολογίας ο κ. Αργύρης Αρχάκης (Καθηγητής) και για την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών η κ. Αριστούλα Γεωργιάδου (Αναπλ. Καθηγήτρια).

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Tμήματος είναι η Συνέλευση η οποία συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν/μιαν εκπρόσωπο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) και τους/τις εκλεγμένους/ες εκπροσώπους των φοιτητών/ριών.

Η διαχείριση των θεμάτων ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος ανατίθεται σε επιτροπές και ομάδες εργασίας θητείας ενός έτους, στις οποίες συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και μέλη του διοικητικού προσωπικού.

Διατελέσαντες/σες Πρόεδροι Τμήματος

2001 – 2006 Αντώνιος Μάρκος, Καθηγητής Φιλοσοφίας
2006 – 2010 Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας [έκθεση πεπραγμένων]
2010 – 2015 Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
2015 – 2018 Αικατερίνη Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας [έκθεση πεπραγμένων]

Εκπρόσωποι Φοιτητών/ριών

Για το έτος 2021-2022, ο Σύλλογος Φοιτητών/ριών του Τμήματος δεν έχει εκλέξει εκπροσώπους του στα συλλογικά όργανα.

Σύμβουλοι Έτους

Οι Σύμβουλοι Έτους είναι επιφορτισμένοι/ες με:

– την παρακολούθηση υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος
– την επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους
– την επικοινωνία, την υποστήριξη και τη διαχείριση των αιτημάτων των φοιτητών/ριών
– την παροχή συμβουλών σε φοιτητές/ριες που επιθυμούν ακαδημαϊκή υποστήριξη

Σύμβουλοι 1ου έτους
κ. Βλάχος Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, κ. Οικονομοπούλου Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια

Σύμβουλοι 2ου έτους
κ. Παπαχρυσοστόμου Αθηνά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αναστασία Αθήνη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Σύμβουλοι 3ου έτους
κ. Φεβρωνία Νούσια, Επίκ. Καθηγήτρια (ΒΝΕΣ)
κ. Αργύριος Αρχάκης, Καθηγητής (Γλωσσολογία)
κ. Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Κλασικό)

Σύμβουλοι 4ου έτους

κ. Άννα-Μαρία Κατσιγιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια (ΒΝΕΣ)
κ. Δημήτριος Παπαζαχαρίου, Αναπλ. Καθηγητής (Γλωσσολογία)
κ. Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής (Κλασικό)

Σύμβουλος Επί Πτυχίω
κ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος