Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται σε επτά αυτόνομα ισόγεια κτίρια, στη βορειοδυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

building_grammateia

Γραμματεία (Κ17)

Η Γραμματεία στεγάζεται στο κτίριο Κ17. Στο ίδιο κτίριο βρίσκονται η Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος καθώς και η Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΜΣ.

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/yH3vbuVxeimCpeuZ6)

building_pam14

Αμφιθέατρο “ΠΑΜ 14” (Κ10.17)

Το Αμφιθέατρο ΠΑΜ 14 έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτίριο Κ10.17.

Ωράριο λειτουργίας Αμφιθέατρου ΠΑΜ14

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/og4m3MKcv46Pkjqg7)

building_ad

Αμφιθέατρο “Α/Δ” (Κ3)

Το Αμφιθέατρο “Α/Δ” έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτίριο Κ3.

Ωράριο λειτουργίας Αμφιθεάτρου Α/Δ

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/TuuvGazbUMatgUrcA)

building_ad

Γραφεία Ερευνητών/ριών

Τα Γραφεία Ερευνητών/ριών (υποψηφίων διδακτόρων, επισκεπτών κλπ.) στεγάζεται σε τμήμα του κτιρίου Κ2.

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/P1WEcBY8RcJ6gnd86)

Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης (Κ10)

Το Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας & Μελέτης περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ψηφιακό εξοπλισμό (30 υπολογιστές, εκτυπωτές, σκάνερ, δυνατότητα βιντεοπροβολών και τηλεδιασκέψεων) βιβλία αναφοράς και αντίτυπα των βιβλίων που αφορούν τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών. Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, για ατομική ή ομαδική μελέτη, καθώς και για έρευνα, βιβλιογραφική ενημέρωση και άλλη πληροφόρηση.

Ωράριο λειτουργίας Κέντρου

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/2zcgLfG8d1PUfdVB6)

building_ktirio33

Γραφεία Καθηγητών/ριών (Κ7)

Στη δυτική πτέρυγα του κτιρίου, στεγάζονται τα γραφεία των καθηγητών/ριών Γλωσσολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας.

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/5csCuroS3cm8RgF89)

Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, στεγάζονται τα γραφεία των καθηγητών/ριών Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/X7X4zBWZQ1tJ1nvQ9)

Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται η αίθουσα διδασκαλίας Aula καθώς και η αίθουσα σεμιναρίων Conventiculum.

Ωράριο λειτουργίας αίθουσας AULA

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/X7X4zBWZQ1tJ1nvQ9)

building_ktiriok17

Αμφιθέατρο “Κ9” (Κ19)

Το Αμφιθέατρο “Κ9” έχει δυναμικότητα 100 θέσεων και στεγάζεται στο κτίριο Κ19.

Ωράριο λειτουργίας αμφιθεάτρου Κ9

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/PbrfD5JWpi7hEXcP8)

building_ktirio33

Αμφιθέατρο “Όλγα Βαρτζιώτη” (Κ7)

Το Αμφιθέατρο “Όλγα Βαρτζιώτη” έχει δυναμικότητα 150 θέσεων και στεγάζεται στο κτίριο Κ7.

Ωράριο λειτουργίας Αμφιθεάτρου «Όλγα Βαρτζιώτη»

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/U7rhE8KzqgDwFhDH9)

building_ktiriok17

Γραφεία Καθηγητών/ριών  (Κ19)

Στο κτίριο στεγάζονται γραφεία Καθηγητών/ριών και Ερευνητών/ριών του Τμήματος.

(Χάρτης: https://goo.gl/maps/6hP8PnThyLto2kgZA)