Το Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας & Μελέτης περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ψηφιακό εξοπλισμό (30 υπολογιστές, εκτυπωτές, σκάνερ, δυνατότητα βιντεοπροβολών και τηλεδιασκέψεων), βιβλία αναφοράς και αντίτυπα των βιβλίων που αφορούν τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών. Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, για ατομική ή ομαδική μελέτη, καθώς και για έρευνα, βιβλιογραφική ενημέρωση και άλλη πληροφόρηση.

Η συλλογή βιβλιογραφικών πόρων του Τμήματος Φιλολογίας (από τον Ιούλιο 2016) είναι ενσωματωμένη στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών όπου και λειτουργεί. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πηγές (12.500 εξειδικευμένα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, γλωσσικά λεξικά κ.τ.ό.) που υποστηρίζουν με επάρκεια τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις φοιτητές/ριες στη διδασκαλία, τη μελέτη και την έρευνα.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος ΚΨΕΜ: Ιωάννης Μεσσήνης (Μέλος ΕΔΙΠ) 
Τηλέφωνο
: 2610 997802
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: imessinis@upatras.gr