Η ορκωμοσία του τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/12/2019 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» Α’ όροφος κτιρίου Διοίκησης – Πρυτανεία

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται 30 λεπτά πριν την τελετή, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο του Πανεπιστημίου.

Τα μητρώα των συμμετεχόντων ανά ώρα είναι τα κάτωθι:

 ΩΡΑ 12:30  ΩΡΑ 14:00
1020801 1049513
1018957 1049568
1051546 1001997
1049440 1049454
1049510 1002254
1001886 1049507
1049468 1020170
1019207 1049442
1020960 1049484
1049563 1046189
1019374 1049470
1019414 1020278
1049528 1049493
1019463 1049544
1049540 1051553
1049512 1002317
1001962 1031616
1001693 1148
1001704 1031629
1002219 1049487
1046182 1020511
1019636 1020533
1001608 1049457
1049433 1049479
1049483 1001828
1049476