Θ. Μαρκόπουλος, «Γλωσσική μεταβολή: θεωρία και εφαρμογές»

Τρίτη 15.00 – 18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ»

Χ. Βλάχος, «Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία»

Πέμπτη 15.00 – 18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ»