Α. Κλασικές Σπουδές

  • Γιώργος Καζαντζίδης, “Λατινική φιλολογία ΙΙΙ: Λουκρήτιος, De rerum nature (6ο βιβλίο)” (υποχρ.), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-12.00 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

  • Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, “Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας ΙΙΙ: Αρχαία ελληνική κωμωδία” (επιλ.), ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ AULA

 

  • Κατερίνα Οικονομοπούλου, “Ύστερη αρχαιότητα και Βυζάντιο: Αρχαίο ελληνικό και βυζαντινό μυθιστόρημα – Ζητήματα διακειμενικότητας και πρόσληψης” (σε συνδιδασκαλία με την ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας) (επιλ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00-13.00 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

Β. Βυζαντινή Φιλολογία

  • Φεβρωνία Νούσια, “Βυζαντινή Ρητορική και Επιστολογραφία”

ΤΡΙΤΗ 10.30-13.30 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

  • Κατερίνα Οικονομοπούλου, “Ύστερη αρχαιότητα και Βυζάντιο: Αρχαίο ελληνικό και βυζαντινό μυθιστόρημα – Ζητήματα διακειμενικότητας και πρόσληψης”

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00-13.00 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

Γ. Νεοελληνική Φιλολογία

  • Ζέτα Γκότση, “Συγκριτική φιλολογία ΙΙ: Λογοτεχνία και υλική αρχαιότητα”

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-19 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

  • Κατερίνα Κωστίου, “Αρχειακή έρευνα και Εκδοτική”

ΠΕΜΠΤΗ 10.00-13.00 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ